výsledky 2019
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde